NVME CP01

23,400 đ
1 tháng
  • 01GB NVMe
   ?
  • 01 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

NVME CP02

46,800 đ
1 tháng
  • 02GB NVMe
   ?
  • 01 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

NVME CP03

70,200 đ
1 tháng
  • 03GB NVMe
   ?
  • 02 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

NVME CP04

117,000 đ
1 tháng
  • 05GB NVMe
   ?
  • 04 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

NVME CP05

234,000 đ
1 tháng
  • 10GB NVMe
   ?
  • 06 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

NVME CP06

351,000 đ
1 tháng
  • 15GB NVMe
   ?
  • 11 Website
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
   ?
  • Không giới hạn Database
   ?
  • 01 CPU
   ?
  • 01GB RAM
   ?
  • Control Cpanel
   ?
  • Chứng chỉ SSL miễn phí
   ?
  • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
   ?

Included With Every Plan

 • Máy chủ vật lý chip Xeon V4 đạt hiệu suất tối đa
 • Ổ cứng NVMe tốc độ cao
 • Bảng điều khiển cPanel
 • Bảo mật với CloudLinux Shared Pro, imunify360
 • LiteSpeed Webserver tốc độ cao
 • Miễn phí chuyển dữ liệu về
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Kiểm tra hiệu năng website với PHP X-RAY
 • Firewall hạn chế DDOS