VPS VN01

Bắt đầu từ
95,000 đ 47,500 đ
1 tháng

 • 01 vCPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • 20GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN02

Bắt đầu từ
140,000 đ 70,000 đ
1 tháng

 • 01 vCPU
  ?
 • 02GB RAM
  ?
 • 20GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN03

Bắt đầu từ
190,000 đ 95,000 đ
1 tháng

 • 02 vCPU
  ?
 • 02GB RAM
  ?
 • 30GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN04

Bắt đầu từ
290,000 đ 145,000 đ
1 tháng

 • 02 vCPU
  ?
 • 04GB RAM
  ?
 • 50GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN05

Bắt đầu từ
330,000 đ 165,000 đ
1 tháng

 • 03 vCPU
  ?
 • 04GB RAM
  ?
 • 50GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN06

Bắt đầu từ
460,000 đ 230,000 đ
1 tháng

 • 04 vCPU
  ?
 • 06GB RAM
  ?
 • 60GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN07

Bắt đầu từ
560,000 đ 280,000 đ
1 tháng

 • 04 vCPU
  ?
 • 08GB RAM
  ?
 • 80GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN08

Bắt đầu từ
680,000 đ 340,000 đ
1 tháng

 • 06 vCPU
  ?
 • 08GB RAM
  ?
 • 120GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private

VPS VN09

Bắt đầu từ
960,000 đ 480,000 đ
1 tháng

 • 08 vCPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?
 • 160GB SSD Enterprise
 • Không Giới Hạn Băng Thông
  ?
 • 01 IPv4 Private